Általános Szerződési Feltétel

Általános szerződési feltételek, a szállításra és fizetésre vonatkozó információk

Sok szeretettel üdvözüljük honlapunkon! Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Abban az esetben, ha vásárlója szeretne lenni a webáruházunknak, tekintse át az általános szerződési feltételeinket. Ha a webáruházunkban rendelést ad le, úgy az általános szerződési feltételeinket magára kötelező érvényűnek tekinti.

A webáruházunk és a rendelések kezelése során küldött tájékoztatások, szerződések nyelve magyar.

I. FEJEZET: Fogalmak

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbiakban: Ptk. 8:1. § 3.)

Kezelő vagy Eladó és a Fogyasztó együttesen továbbiakban: felek.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbiakban: Korm. rend. 4. § 10.)

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;" (Korm. rend. 4. § 14.)

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz (Korm. rend. 4. § 11). A bodnarpinceszet.hu távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

II. FEJEZET: Kezelő

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait követve az alábbi tájékoztatást adjuk:

A "bodnarpinceszet.hu" személyes adatkezelője a GDPR-ral összhangban:

1. Személyes adatkezelő:  Repeiné Bodnár Zsófia Ev. Bodnár Pincészet Borház továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: tokaji@bodnarpinceszet.hu, tel.: +3630/627-2265;

3. A Kezelő székhelye és levelezési címe: 3980 Sátoraljaújhely Pincék Völgye utca 16.

4. A Kezelő rendszeresen használt elektronikus kapcsolattartási címe: tokaji@bodnarpinceszet.hu

5. A Kezelő adószáma: 56830288-2-25

III. FEJEZET: Termékek köre

A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságai: borok, egyedi címkék, ajándéktárgyak.

IV. FEJEZET: Ártájékoztatás

A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege megtalálható a "Boraink" menüpont megnyitásakor megjelenő egyes borok tájékoztatójában. Az ajándéktárgyaink esetében termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege megtalálható a "BoReBor" menüpontra rákattintva az "Ajándéktárgyak" menüpont megnyitásakor megjelenő egyes ajándéktárgyakhoz rendelt leírásban. A bruttó végösszeg a kiválasztott termék vagy termékek árából és az azokhoz igazodó szállítási díjból, választás esetén az utánvétes fizetés díjából áll.

A Fogyasztó az egyes terméket a "Kosárba" menüpontra kattintva tudja a kosárba helyezni. (részletesebben lásd: VII. FEJEZET). A szerződés megkötéséről az Eladó automatikus válasz üzenetet küld a Fogyasztó által megadott email címre. A termékek megvásárlásához és kiszállításához a Fogyasztó nevének, számlázási- és/vagy szállítási címének, telefonszámának, email címének illetve cégnevének, adószámának rögzítése szükséges. Az adatkezelés során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit alkalmazzuk.

V. FEJEZET: Weboldalunk tárhelyszolgáltatója

A 2001. évi CVIII. törvény 4.§ h) pontjával összhangban tájékoztatjuk Fogyasztókat, hogy a webáruházunk közvetítő szolgáltatója, tárhelyének biztosítója a Webnode AG webáruház rendszer (azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com).

A webáruház működésével kapcsolatos információkról érdeklődjön email-en (tokaji@bodnarpinceszet.hu).

VI: FEJEZET: Fizetési információk

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (továbbiakban Fogyvtv.) 14.§ (4) és (5) bekezdéseivel illetve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelettel összhangan az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az eladási ár, az egységár és a szolgáltatás díja Magyarország határain belül történő teljesítés esetében Magyarország törvényes fizetőeszköze (HUF), a forint (Ft). Webáruházunkban feltüntetett árak esetében a termék árát ÁFÁ-val növelt értével együtt forintban kifejezve kell érteni. A megrendelés leadásának pillanatában érvényben lévő árak a fogyasztói árak. A termékek árainak a változtatása az Eladó jogában áll, azonban nem lehet visszaható hatállyal alkalmazni az egyes Fogyasztók tekintetében, tehát a Fogyasztó által történő megrendelés leadása esetén az Eladó már nem változtathat az adott Fogyasztó által választott tétekre.

A Fogyasztó számára két fizetési mód elérhető:

  • Amennyiben a Fogyasztó utánvétes fizetési módot választ úgy a GLS által történő átadás alkalmával köteles a fizetést teljesíteni. Az utánvétes fizetési mód díja egységesen 500.-Ft+ áfa.
  • Amennyiben a Fogyasztó banki átutalás fizetési módot választ az Eladó köteles 3 munkanapon belül a fogyasztó által megadott email címere kiküldeni a díjbekérőt, amely tartalmazza a termék(ek) és csomagolás összárát, fizetési határidejét és az Eladó bankszámlaszámát. A Fogyasztó a díjbekérőn szereplő összegnek megfelelően köteles a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőn belül átutalni az összeget az Eladó által megadott bankszámlaszámra.

VII. FEJEZET: Szerődéskötés utáni kapcsolattartás

A Korm.rend. 6.§ összhangban tájékoztatjuk Fogyasztókat, hogy webáruházunk a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít (+3630/627-2265). Az webáruházunk biztosítja, hogy a velünk kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj nem terheli. A telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. Ez nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A Korm.rend. 7.§ összhangban tájékoztatjuk Fogyasztókat, hogy a webáruházunk az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általunk viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

VIII: FEJEZET: Rendelés menete

A Fogyasztó az egyes terméket a "Kosárba" menüpontra kattintva tudja a kosárba helyezni. Az árak az egyes termékek esetében áfá-val növelt érékben történtek feltüntetésre. Ha többféle terméket szeretne vásárolni mindegyiket egyenként tegye a kosárba a "Kosárba" gomb rákattintásával. Ha egy termékből többet szeretne, azt megteheti úgy, hogy az egyes termékeknél lévő "Korsába" gombra többször rákattint, vagy úgy is, hogy a "Kosár" menüpontra rákattintva megnöveli az egyes tételek dabarszámát a "+" gombbal, vagy a darabszámnál feltüntetett számot módosítja a rendelni kívánt darabszámnak megfelelően.

Ha az összes Fogyasztó által megrendelni kívánt terméket a kosárba helyezett nyomjon rá a "Kosár" gombra. Ezen az oldalon leellenőrizheti, hogy mely termék hány darabszámban került a kosarába. Ez az oldal automatikusan kiszámítja a rendelt termékek áfával növelt árát, azonban itt még nem kerül felültetésre a szállítási díj.

A kifizetés gombra kattintva megjelenik az az oldal, ahol a Fogyasztónak meg kell adnia nevét, email címét, telefonszámát számlázási címét és, ha ettől eltérő a szállítási címet ki. Kérjük, hogy az adatokat hiánytalanul és pontosan töltsék ki! A "Folytatás" gombra kattintva megjelennek a választható fizetési módok, melyek közül az egyiket kell kiválasztani. Bolti átvétel esetében az átvétel helyszíne: 3980 Sátoraljaújhely Pincék Völgye utca 16. szám. Bolti átvétel esetében az átvétel időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges (email cím: tokaji@bodnarpinceszet.hu, telefonszám +3630/627-2265). A GLS-es szállítási mód esetében az oldal automatikusan kiszámítja a termék súlyához igazoldó szállítási díj árát.

A "Folytatás" gombra kattintva megjelennek a válaszható fizetési módok: utánvét (melynek díja 500.-Ft + áfa), előre utalás, vagy bolti átvétel választása esetén fizetés személyes átvételkor.

A "Folytatás" menüpontre kattintva a rendelést az Eladó véglegesnek tekinti, A FOGYASZTÓ SZERZŐDÉST KÖTÖTT AZ ELADÓVAL.

Segítség kérése vagy probléma esetén írjon a tokaji@bodnarpinceszet.hu email címre vagy hívjon (+3630/627-2265)

Megrendelés leadásakor webáruházunk automatikus válaszüzenetet küld az Ön által megadott email címre. A megrendelt termékeket 3 napon belül eljuttatjuk a GLS csomagküldő cégnek.

A papír alapú számlát a csomagban helyezzük el, mely a termék árán kívül tartalmazza a szállítási díj árát és az esetleges utánvétes fizetési mód díját is.

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

VI: FEJEZET: Szállítási információk

A webáruházunkban forgalmazott valamennyi termékre a következő szállítási információk vonatkoznak.

A szállítási cím megegyezik a Fogyasztó által megadott szállítási címmel. Az Eladó nem felelős a szállítási cím fogyasztó által történő hibás kitöltéséből eredő károkért, késedelemért. Az Eladó a megrendelést abban az esetben fogadja el, ha a számlázási és szállítási cím hiánytalanul, egyértelműen feltüntetésre került. Abban az esetben, ha a szállítás teljesítse bárminemű okból akadályba ütközik vagy késik az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót a Fogyasztó által megadott email címen vagy telefonszámon.

A Fogyasztó köteles a számára elküldött csomagot átvenni és azt banki átutalás esetében előre átutalni az Eladó által küldött díjbekérőn feltüntetett összegben és határidőben, utánvétes átvétel esetén a GLS által elfogadott módon az átadás időpontjában kifizetni. Az eladó által küldött csomag vételára a termék(ek)en kívül tartalmazza a csomagolás árát, szállítás költségét és az esetleges utánvétes fizetési mód díját az áfá-val megnövelt értékben.

FIGYELEM! A szállítást olyan helyre kérje, ahol tartózkodik olyan személy, aki át tudja venni a csomagot!

A GLS csomagküldő szolgálat illetékességi területe egész Magyarország területére kiterjed. Ha Ön külföldi kiszállítási címre szeretné kérni a csomagját, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk (email: tokaji@bodnarpinceszet.hu, tel: +3630/627-2265) egyeztetés céljából!

A szállítással kapcsolatos további információk a fizetés módjához igazodnak az alábbiak szerin:

  • Ha a Fogyasztó utánvétes fizetési módot választ, az eladó 3 munkanapon belül köteles a GLS- csomagszállító cégnek átadni a csomagot a termék Fogyasztóhoz történő eljuttatása céljából. Az utánvétes fizetési mód esetén az utánvétel összege rendelésenként 500.-Ft.+ áfa! Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy abban az esetben válasszák az utánvétes fizetési módot, ha az átadás időpontjában a kifizetést a futárnak teljesítani tudják!
  • Ha a Fogyasztó banki átutalás fizetési módot választ az Eladó köteles 3 munkanapon belül fogyasztó által megadott email címere kiküldeni a díjbekérőt, amely tartalmazz a termék(ek) és csomagolás összárát, fizetési határidejét és az Eladó bankszámlaszámát. Amennyiben a vételár beérkezik az Eladó számlaszámára úgy az eladó köteles 3 munkanapon belül átadni a csomagot a GLS csomagszállító cégnek a termék Fogyasztónak történő eljuttatása céljából.

A GLS-el történő szállítási díj árának alakulása a termék súlyához kapcsolódik, melyiket a weboldalunk automatikusan kiszámít. A termék súlya szerinti szállítási költések az alábbiak szerint alakulnak:

0-2,0 kg= 1800.-Ft

2,1 kg- 3,0 kg= 1850.-Ft

3,1 kg- 4,0 kg= 2050.-Ft

4,1 kg-5,0 kg=2200.-Ft

5,1 kg- 7,0 kg= 2400.-Ft

7,1 kg-10,0 kg=2500.-Ft

10,1 kg-23,0 kg= 3500.-Ft

23 kg felett= 5000.-Ft

VIII. FEJEZET: Elállás

Korm.rend rendelkezéseivel összhangban tájékoztatjuk a vásárlóinkat, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási igényét a tokaji@bodnarpinceszet.hu email címre, vagy személyesen jelezze! A Fogyasztó a termékek átvétele napjától élhet elállási jogával. Ha a Fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Fogyasztó által történő elállás esetén a vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,

-nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, (pl.: névre szóló címkék)

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.: borok),

Továbbá a nem vehető igényben az elállási jog gyakorlásra, ha a termék a fogyasztónál serült meg.

Ezekben az eseteben az Eladó nem köteles a termék visszavételére, vételár visszatérítése.

Ha a Fogyasztó az átvételkor úgy látja, hogy a csomag sérült, erről haladéktalanul vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral! Ha a hiba a termék átvételét megelőzően keletkezett, a fogyasztó 14 napos csere lehetőséggel élhet.

Ha a Fogyasztó a bort kibontotta, majd csak ezt kövezően juttatja vissza a Bodnár Pincészet Borháznak, és a hiba okát nem sikerült tisztázni a Bodnár Pincészet Borház nem vállalja a termék visszavételét, nem vállalja a termék árának visszatérítését, hanem azt visszajuttatja a fogyasztónak a fogyasztó költségére.

Elállási nyilatkozatminta: (Korm. rend. alapján)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

IX: FEJEZET: Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

A Fogy. tv.-el összhangban tájékozgatjuk a Fogyasztókat a kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás részletes szabályairól.

Kellékszavatosság (Ptk. 6:159. §- 6:167. §)

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállást kizáró tényezők:

A sérült csomag miatt bejelentett jótállási igényt abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a sérülés már a futártól történő átvételkor jelen volt és ezt jegyzőkönyvezik. Jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni ezen panaszt.

Továbbá a Fogyasztó nem élhet a jótállási jogával, ha a nyitott állapotban levő palackban színhiba észlelhető, ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás észlelhető. Dugóíz észlelése esetén egyedi elbírás alá esik a panasz. Ebben az esetben email-en vegyék fel velünk a kapcsolatot (tokaji@bodnarpinceszet.hu)

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rend.) 4. § (7) bekezdése alapján a szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. Az NGM rend. 3. § (1) -(2) bekezdése alapján a szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

X. FEJEZET: Vonatkozó jogszabályok

-A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

- A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rend.)

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2021.12.06. napjától